Brengen en halen

Brengen en ophalen van uw hond.

Brengen

Als u uw hond komt brengen, ga ik altijd uit van de tijd die wij duidelijk hebben afgesproken. Waarom ben ik zo streng? Simpelweg omdat de hond aan een nieuwe roedel honden moet worden toegevoegd. Dit kan niet zomaar. Als er al vier logees rondlopen plus de vier eigen honden, dan zou de nieuwkomer zich erg ongelukkig voelen. Als we een vaste tijd hebben afgesproken, zorg ik op dat tijdstip dat de honden gescheiden in groepjes in de wei of misschien tijdens een regenbui even in het pension zitten. Dan kan ik de nieuwkomer rustig laten wennen aan alle honden die er al waren. Dit doe ik door hond voor hond langzaam bij hem toe te laten. Komt u de afgesproken tijd achteraf toch niet helemaal uit, bel dan even voor en nieuw tijdstip, zodat niet alle honden al op tijd zijn verdeeld en braaf zitten te wachten op de nieuwkomer die dus ineens twee uur later komt. Dit is voor beide partijen niet leuk. Ik ben heel soepel met de openingstijden en verwacht dan ook dat we op die afgesproken tijd kunnen rekenen. Ook ik moet zo af en toe eens een boodschap doen. Dit probeer ik zo te plannen dat als er een nieuwkomer komt, ik niet gelijk daarna  weg ben om de boodschappen te doen.

 

Ophalen

Wat het ophalen betreft geldt het eigenlijk hetzelfde. Ik verwacht niet dat u zomaar zonder afspraak uw hond komt ophalen, maar altijd op het afgesproken tijdstip, of na een telefoontje van te voren. Waarom zo streng ? hoor ik u weer denken. Ook dit leg ik u graag uit.

De honden kunnen heel erg leuk drie weken met elkaar gespeeld hebben. Op het moment dat de baas in zicht komt, is de hond idolaat van zijn baas. Helaas denken mijn honden dat deze visite voor hun is en er zou een probleem of zelfs een vechtpartijtje kunnen ontstaan. Vandaar dat ik u vraag om te bellen als u eraan komt. We hebben dan uw hond op het moment van ophalen alleen, zodat hij u ten overvloede kan begroeten zonder dat de andere honden hiervan last ondervinden. Ook hierom is het niet fijn dat u onverwachts komt: rondom de grote weide hebben wij voor de veiligheid een schrikdraadje geplaatst. Uw hond zou u kunnen zien en uit pure blijdschap naar het hek rennen en per abuis het schrikdraadje kunnen vergeten.  En dat doet zeer !

Dus alle reden om u aan het tijdstip van ophalen te houden of eventueel weer een telefoontje te plegen als u van dit tijdstip afwijkt.

 

Het lijkt wel een streng beleid.

Dat valt alles mee hoor, maar we proberen het zo goed mogelijk te doen. Want rust, orde en regelmaat geeft de fijnste resultaten met de honden, zodat die niet de hele dag het heen en weer krijgen van mij, omdat mensen zich niet aan de tijdstippen houden.  Hier een soort voorbeeld, waarom het voor de hond vervelend is als men te vroeg komt.

 

Genoeg uitgelegd.

Ik heb volgens mij wel genoeg op de site staan aan informatie. Toch wil ik graag om mijn enthousiasme aan u over te brengen, u eens uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Dus maak gerust een afspraak en kom gezellig langs.

Marianne van Dam

Tel.: 0599 – 45 45 78