Reserveren

 

Hondenhotel De Vosseberg

Vosseberg 21

9591 TN Onstwedde

Tel. 0599-454578 / Mob. 06-20101950

Website www.vosseberg.info

k.v.k. Veendam Inschrijf nr. 02085562

 

 

Geachte meneer, mevrouw,

 

Voor u ligt het voorwaarden en informatie formulier van hondenhotel “De Vosseberg”.

Hierin vindt u alles dat voor u en uw hond(en) van belang is.

 

Voorwaarden:

 • Honden moeten geënt zijn tegen hondenziekte ( 2 jaar geldig), parvo en de ziekte van weil ( beide 1 jaar geldig). Aparte inenting tegen kennelhoest verplicht. Deze inenting is maar een half jaar geldig!
 • De entingen moeten uiterlijk 2 weken voor het in pension brengen gegeven zijn. De entingen moeten in het paspoort of inentingsboekje opgeschreven en afgetekend zijn door de dierenarts. Het inentingsboekje of paspoort altijd meebrengen als de hond in pension gebracht     wordt .
 • Van de honden is het wenselijk dat ze getatoeëerd zijn of een chip hebben ( chipcode in inentingsboekje plakken).
 • Het hondenhotel is gerechtigd de toegang te weigeren aan honden die niet voldoen aan de verplicht gestelde entingen en/of identificatie.
 • De lengte van de pensiontijd wordt bepaald door het aantal dagen te tellen dat de hond in het pension verblijft. Betaling geschiedt in ieder geval bij het ophalen van de hond(en), maar het bedrag mag ook geheel of gedeeltelijk van tevoren voldaan worden.
 • Het hondenhotel behoudt zich het recht toe te allen tijde diergeneeskundige hulp in te roepen voor uw hond(en). De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de eigenaar cq. bezitter. Het hondenhotel De Vosseberg is niet aansprakelijk voor de in pensiontijd optredende ziekten. De in pension gegeven hond is voor geen enkel risico verzekerd bij ons. Geen schadevergoeding kan geëist worden voor ziektekosten of eventueel overlijden van de hond(en). Deze voorwaarde moet gemeld worden bij uw eigen dierenverzekering.
 • De eigenaar cq. bezitter verplicht zich het in pension gegeven dier op afgesproken datum af te halen en bij verhindering tijdig bericht te geven. Indien het dier niet binnen 14 dagen na de afgesproken datum is afgehaald, geeft de eigenaar cq. Bezitter te kennen afstand van het dier te hebben gedaan. Hierna zal getracht worden het dier bij particulieren te plaatsen. De tot die tijd gemaakte kosten blijven invorderbaar verhoogd met eventuele incassokosten.
 • Hondenhotel “De Vosseberg” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke gebeurtenis dan ook m.b.t. de hond(en).
 • De eigenaar c.q. bezitter van de hond(en) heeft een WA verzekering zodat schade hier aangebracht door de hond(en) volledig door U worden vergoed.
 • Bij niet tijdig afzeggen van 30 dagen voor de afgesproken pension datum word u 50% in rekening gebracht.
 • Bij het in pension geven van uw hond(en) gaat U akkoord met deze bepalingen.

Verzorging:

 • De honden krijgen twee keer per dag te eten, tenzij ze anders gewend zijn. Ze krijgen het voer dat u meebrengt.
 • We proberen de honden zoveel mogelijk met anderen honden samen in de wei te laten spelen, en heerlijk met elkaar te laten ravotten. Ze komen mits ze zich goed gedragen ook binnen in ons huis.
 • Ze slapen en eten gescheiden in een eigen kennel, in het hoogseizoen hebben we wel eens twee hele goede vriendjes samen zitten.
 • Natuurlijk hoort een regelmatige borstelbeurt bij de verzorging van uw hond(en), kortom wij doen er alles aan om het verblijf van uw hond(en) zo plezierig mogelijk te maken.